Lapsi-menierikoiden moniammatillinen kuntoutusjakso

Kuulo-Auris järjestää viikolla 39 (27.9-1.10.2021) harvinaisille kuulovammaryhmille suunnatun lasten kuntoutusjakson, johon voivat hakeutua esim. mikrotiaa tai Mèniéren tautia sairastavat lapset perheineen. Kuntoutusta järjestetään sekä moniammatillisena harkinnanvaraisena että vaativana lääkinnällisenä yksilökuntoutuksena.

Kuntoutukset jatkojaksoineen järjestetään Kuuloliiton omistaman Kuulo-Auriksen kuntoutustiloissa Valkeassa talossa Helsingin Haagassa. Kuntoutus kestää yleensä yhteensä 15 arkipäivää, ja se toteutetaan kolmessa viiden arkipäivän jaksossa muutaman kuukauden välein. Kuntoutuksesta on kuntoutujille ja perheille monenlaista hyötyä, esimerkiksi apua arjessa selviytymiseen, tulevaisuuden suunnitteluun sekä elämänmuutoksiin. Kuntoutuksessa opetellaan ja harjoitellaan taitoja, joita voi hyödyntää arjen suoriutumisessa ja jotka vähentävät fyysisiä ja sosiaalisia esteitä yhteiskunnassa toimimiseen.

Kuntoutuksen työryhmään kuuluvat mm. erikoislääkäri, psykologi, puheterapeutti, sairaanhoitaja, sosionomi, fysioterapeutti, lastentarhanopettaja sekä muita kuuloalan ammattilaisia ja asiantuntijoita. Kela maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa sekä mahdolliset matkakorvaukset. Kuntoutusta haetaan Kelasta ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto. Kuntoutuksesta ja kuntoutukseen hakemisesta löytyy lisätietoja nettisivuiltamme ja asiakaspalvelumme palvelee mielellään mahdollisissa kysymyksissä.

Tiedustelut:

Kuulo-Auris Oy

asiakaspalvelu@auris.fi
044 770 8444
www.kuuloauris.fi