YTP-malli

Kuva on linkki artikkeliin

Sairaalayhteistyössä sairaalan poliklinkikka ja paikallisyhdistys solmivat yhteistoimintasopimuksen.

Kun menierikko saa Menieren taudin diagnoosin tai vahvan epäilyn Menieren taudista, sairaalan poliklinikan osastonhoitaja ohjaa menierikon vertaistuen piiriin ja vertaistukihenkilö ja menierikko solmivat vertaistukisopimuksen