Vertaistoiminta

Vertaistukea vai vertaistoimintaa? 
                

Vertaistuella SML:ssa tarkoitetaan sekä  ihmisten vuorovaikutukseen perustuvaa että Internetin välityksellä tapahtuvaa toimintaa.

Tavoitteena on parantaa Menieren tautia sairastavien elämänlaatua ja ohjata uudelleen selviytymiseen (enablement). Tukea hakeva oppii toimintamallin, jota soveltamalla sairauden aiheuttamista rajoituksista voi selvitä. Mallin voi omaksua henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta liiton tai alueyhdistyksen tukihenkilöltä tai virtuaalisesti läpikäymällä MeniTuki-ohjelman liiton kotisivuilta.

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan yhteisöllistä toimintaa, kuten virkistäytymistä, tapaamisia, tiedon jakamista ja yhdessä tekemistä. Erikseen on mainittava sopeutumisvalmennuskurssit, jotka sisältävät sekä vertaistukea että vertaistoimintaa.
 

Vertaistuki ei korvaa lääketieteellistä hoitoa

Menieren tauti aiheuttaa elimistössä muutoksia, kuten huimausta, kuulon alennusta ja korvan soimista. Oireet koetaan eri tavoin. Osa henkilöistä pitää oireita invalidisoivina, osa on oppinut elämään oireiden kanssa. Lääketieteellinen hoito pyrkii vähentämään elimistön muutoksia. Vertaistuki vaikuttaa siihen, miten tulet toimeen oireittesi ja niiden aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Oma suhtautuminen vaikuttaa siihen, miten sinä koet sairautesi. Vertaistuki auttaa sinua elämään sovussa tautisi kanssa. Alla oleva kuvassa on esitetty vertaistuen ja lääketieteellisen hoidon erot.

Vertaistukea ja vertaistoimintaa löydät täältä.