Kelan tuet

Kansaneläkelaitos (KELA) korvaa sairausvakuutuslain perusteella osan sairauskuluista. Alle on linkitetty, muutamia menierikoillekin tarkoitettuja tukimuotoja:

Vammaistuet ja palvelut

Eläkkeensaajien hoitotuki

Eläkkeensaajien asumistuki

Tulkkauspalvelut


Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestäminen kuntoustus- ja sopeutumisvalmennus kurssien tavoitteena on tukea valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tutustu Kelan kurssitarjontaan  www.Kela.fi  

EU:n Vammaiskortti